ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.มานพ อมรรุ่งมีธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกแพทยสภา
ว.วิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Internshipsรพ.ค่ายสุรนารี
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2558Attending anesthesialogist and intensinstรพ.พระมงกุฏเกล้า