ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Endoscopic Neurosurgery Clincal ObservershipUniversitytatmedizin Greifswald
Endoscopic and Endoscope-Assisted Neurosurgery under FULL HD VisualizationUniversity Medicine Greifswald
In recognition of his work as a clincal ObserverUniversity Medicine Greifswald
Cerebrovascular & MicroneurosurgeryHelsinki University Central Hospital Helsinki - Finland
Microvascular & CerebrovascularHelsinki University Central Hospital Helsinki - Finland
Endoscopic Skull Base SurgeryThai Board of Neurosurgery
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554นายแพทย์ 5 กลุ่มงานศัลยกรรม สาขาประสาทศัลยกรรมโรงพยาบาลตากสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.