ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.โชติ เหลืองช่อสิริ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์ทั่วไปรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
2551 - 2554แพทย์ประจำบ้านแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
2548 - 2551แพทย์พี่เลี้ยงรพ.ศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันจันทร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพุธ13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.