ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรมันต์ ไวดาบ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อนุสาขากุมารเวชศสตร์โรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.กุมารเวชศาสตร์รพ.ขอนแก่น
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2552นายแพทย์ 6รพ.เจริยกรุงประชารักษ์
2549 - 2551แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคติดเชื้อในเด็กรพ.จุฬาลงกรณ์
2546 - 2549นายแพทย์ 5 6รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
2542 - 2546นายแพทย์ 4 5รพ.ขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.