ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

คุณภูชิชย์ ฝูงชมเชย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก พัฒนาการเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณทิต(กิจกรรมบำบัด)ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2557นักกิจกรรมบำบัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก พัฒนาการเด็ก
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก พัฒนาการเด็ก
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก พัฒนาการเด็ก
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก พัฒนาการเด็ก
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก พัฒนาการเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.