ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรมรพ.ศูนย์การแพทย์ฯ มศว.
ว.ศัลยศาสตร์ยูโรรพ.ราชวิถี
Fellowship in Laparoscopic Robotic & EndourologyTulane University School of Medicine New Orleans USA

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2561อาจารย์แพทย์แผนกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยารพ.ศูนย์การแพทย์ฯ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.