ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ต.นพ.ชนินท์ องคนิกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2557กุมารแพทย์ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2554อายุรแพทย์ Fulltimeโรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:45-11:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์08:45-11:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์08:45-11:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์08:45-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:45-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ08:45-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:45-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์08:15-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์08:45-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

คลิกดูรายละเอียด