ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Internshipsรพ.ลพบุรี
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2561หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจรพ.ตำรวจ
2543 - 2546แพทย์ประจำบ้านรพ.รามาธิบดี
2541 - 2543ผู้อำนวยการรพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.