ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.บุญโชติ เคียงกิติวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Observership in Skull Base SurgeryInternational Neuroscience Institute Hanover Germany
Clinical Fellow in Epilepsy surgery and NeurosurgeryUniversity of Freiburg Germany
ผู้เชี่ยวชาญสาขา ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2561ประสาทศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:00-13:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันอาทิตย์12:00-13:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันอาทิตย์12:00-13:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันอาทิตย์12:00-13:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.