ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2559ทันตแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลเสรีรักษ์
2549 - 2551ทันตแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลชุมแพ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์10:00-16:30สัปดาห์ที่ 1แผนกทันตกรรม
วันเสาร์10:00-16:30สัปดาห์ที่ 3แผนกทันตกรรม
วันเสาร์10:00-16:30สัปดาห์ที่ 5แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.