ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กมลวิสาข์ เตชะพูลผล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก พัฒนาการเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
Internshipsรพ.เสนา จ.อยุธยา
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ16:30-19:30สัปดาห์ที่ 2คลินิก พัฒนาการเด็ก
วันพุธ16:30-19:30สัปดาห์ที่ 4คลินิก พัฒนาการเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.