ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in Hair Disorders and Hair Transplantationคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล ม.มหิดล
ว.ตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตม.เชียงใหม่