ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกHead Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลพระปกเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.