ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันอังคาร13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.