ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อมรรัตน์ อาภรณ์วิชานพ

ศูนย์ทางการแพทย์ :กุมารเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies: กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช
Fellowship: หัวใจเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า