ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. เธียรชัย ยาโตปะมา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ประจำบ้านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทยศาสตรบัณฑิตรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.