ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Clinical Attachment in Movement DisorderNational Hospital for Neurology and Neurosurgery Queen square London UK
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ม.มหิดล
ว.ว. ประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
Clinical Research Fellowship in StrokeDepartment of Clinical Neuro Science Edinburgh University UK
วท.บ.(คณะวิทยาศาสตร์)ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันอังคาร10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันศุกร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.