ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. อภิรักษ์ ปลอดดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันจันทร์10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันอังคาร10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันพุธ10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันพฤหัส10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันศุกร์10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันเสาร์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.