ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Clinical fellowship in GastroenterologyJohn Radcliffe Hospital Oxford U.K.
Clinical fellowship in HepatologyLiver Unit St.Thomas london U.K.
อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันพุธ08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.