ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ประสาน เหลืองวัฒนากิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
TSGE-APAGE WorkshopThai Society of Gynecologic Endoscopists
ประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น Endoscopic Surgery for Gynecologists and Nursesคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2545 - 2563แพทย์หัวหน้าศูนย์สตรีโรงพยาบาลพญาไท 1
2539 - 2545สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.