ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. สุรีย์ อนันต์โกศล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตบัณฑิตรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
กุมารแพทย์รพ.พญาไท 1

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2533 - 2558กุมารแพทย์รพ.พญาไท 1
2532 - 2533กุมารแพทย์รพ.มหาชัย
2527 - 2532กุมารแพทย์รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์11:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันพุธ07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.