ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ปรีดา สง่าเจริญกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรกุมารเวชโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
วุฒิบัตรกุมารแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันพุธ08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันเสาร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.