ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ปรีดา สง่าเจริญกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรกุมารเวชโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
วุฒิบัตรกุมารแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ