ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.นพ. ปริญญา ทวีชัยการ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์