ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. วิชัย หงส์ไพฑูรย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันจันทร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันพฤหัส13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันศุกร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.