ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ต.ต.นพ. หะสัน มูหาหมัด

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Resident ศัลยกรรมทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

ประวัติการศึกษาและการดูงาน
  • ดูงานเพิ่มเติมด้านการผ่าตัดโรคตับ ประเทศญี่ปุ่น (National Cancer Center, Tokyo, Japan)
  • ดูงานเพิ่มเติมด้านการผ่าตัดส่องกล้อง UNIVERSITE DE STRASBOURG
  • ดูงานเพิ่มเติมด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (Oncoplastic And Reconstructive Breast Surgery) The Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori (INT), MILANO, ITALY
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวใจสำคัญของการรักษามะเร็งเต้านม คือการค้นหาโรคให้พบตั้งแต่ระยะเริ่มเป็น ยิ่งระยะน้อยมากเท่าไหร่โอกาสที่จะหายขาดก็มีมากขึ้นเท่านั้น การผ่าตัดมะเร็งเต้านมในสมัยนี้ มีวิธีการผ่าตัดมากมายก็จริงอยู่ แต่สิ่งสำคัญคือ… ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดในแต่ละวิธีว่าสามารถทำได้ในผู้ป่วยแต่ละคนหรือไม่ และต้องรู้ว่าคนไข้ต้องการอะไรนอกเหนือจากการผ่าตัดรักษาให้หายหรือไม่ เพราะทุกการผ่าตัดจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ได้ผลออกมาตรงใจคนไข้ที่สุด


นพ.หะสัน มูหาหมัด เป็นทั้งศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์มะเร็ง และเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเต้านมและโรคมะเร็งเต้านม จึงเป็นศัลยแพทย์ที่สามารถผ่าตัดได้ในหลากหลายอวัยวะ และยังเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ด้วยมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดส่องกล้องไส้ติ่ง ผ่าตัดส่องกล้องไส้เลื่อน รวมไปถึงผ่าตัดมะเร็งในหลายๆ อวัยวะ และที่สำคัญ นพ.หะสัน มูหาหมัด ยังมีความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับเต้านมและการผ่าตัดมะเร็งเต้านมอีกด้วย

เพื่อเทคนิคใหม่การรักษาที่ดี

จากความสนใจที่จะรักษาโรคเกี่ยวกับเต้านมและมะเร็งเต้านมให้กับคนไข้ที่ไม่ใช่แค่การหายจากโรค แต่จะผลของการผ่าตัดนั้น คนไข้จะต้องได้เต้านมที่สวยงามกลับมา เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิม นพ.หะสัน มูหาหมัด จึงได้เดินทางไปศึกษา อบรม และฝึกฝนการรักษาและผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้า ที่เรียกว่า Oncoplastic And Reconstructive Breast Surgery ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (Dipartmento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Istituto Nazionale Dei Tumori, Italy)

ในครั้งนั้นเอง คุณหมอได้ศึกษาและรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากแพทย์ผู้ชำนาญการที่เป็นประธานสมาคมศัลยกรรมตกแต่งของประเทศอิตาลีโดยตรง และได้นำเทคนิคและนวัตกรรมการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบเสริมสร้างเต้านมใหม่ที่มีความปลอดภัยและสวยงามมาใช้ในการรักษา และยังได้ศึกษาและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

ไม่ใช่แค่รักษาให้หาย...แต่ต้องครอบคลุมในทุกมิติ

“อยากให้ทุกคนได้รู้ว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างในอดีต เพราะการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกตัดเต้านมทิ้งเสมอไป แพทย์ที่ทำการการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้าย่อมมีหนทางในการเก็บเต้านมไว้ หรือเสริมสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่ให้ดูดีได้”

ทั้งการศึกษาอบรมความรู้และประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมาอย่างมากมายของคุณหมอ นำมาซึ่งแง่มุมที่แตกต่างออกไปในการรักษา ซึ่งหลายอย่าง… คุณหมอบอกว่าไม่สามารถหาเรียนได้จากตำราแพทย์เล่มไหน และการรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่ดีควรเป็นการรักษาแบบองค์รวม เพราะนอกจากการรักษาที่ตัวโรคแล้ว ควรต้องคิดคำนึงมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการทำงานของแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งเต้านม ที่ทำร่วมกับผู้ชำนาญการในสาขาที่เกี่ยวข้องของ “สหสาขาวิชาชีพ” ด้านการแพทย์ รวมถึงต้องทราบความต้องการของผู้ป่วยและญาติว่ามีเป้าหมายในการรักษาอย่างไร อยากให้รูปแบบการดำรงชีวิตหลังการรักษาเป็นอย่างไรต่อไป และการรักษาจะต้องคำนึงถึงทั้งสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของคนไข้ เพื่อให้ผลออกมาดีทั้งกายและใจ พร้อมใช้ชีวิตใหม่ที่ปราศจากมะเร็งอย่างมีความสุขในรูปแบบของตนเอง

คลิกดูรายละเอียด