ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ต.ต.นพ. หะสัน มูหาหมัด

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเต้านม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม
วันเสาร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.