ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ธีรศักดิ์ พื้นงาม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Microneurosurgery (Minimally invasive neurosurgery skull base sugery)University of Mainz Germany
ว.ประสาทศัลยศาสตร์กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แพทยศาสตรบัณฑิตรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันอังคาร08:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันพฤหัส08:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันศุกร์08:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


MINI Spine 1st in Thailand

MINI Spine ทำสำเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทยJune 2007
1st Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy (PELD)

มิถุนายน 2550
ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวผ่านกล้อง Endoscope


September 2008
1st PELD under Local anesthesia

กันยายน 2551
ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวโดยวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่


October 2008
1st Percutaneous Endoscopic Cervical Discectomy  (PECD)

ตุลาคม 2551
ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังระดับคอผ่านกล้อง Endoscope


November 2008

1st PELD with LASER

พฤศจิกายน 2551

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวผ่านกล้อง Endoscope โดยใช้เครื่อง LASER


Start up 2008
Miniopen Screw

เริ่มปี 2551
การผ่าตัดรักษายึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยโลหะโดยผ่านกล้อง (Microscope) แบบแผลเล็ก


Start up 2010
Balloon Kyphoplasty

เริ่มปี 2553
การรักษากระดูกสันหลังแตกโดยการขยายบอลลูนและฉีดซีเมนต์

ปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพปวดคอ ปวดหลัง เรื้อรัง
สัญญาณเตือนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
โทร.02-201-4600 ต่อ 2667, 2692
Nurse Private Call 081-900-8407

คลิกดูรายละเอียด