ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ศิริ ศิริมานะพงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศณียบัตรฯ Sport medicine and Arthroscopyวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
แพทยศาตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2550แพทย์ประจำบ้านวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
2544 - 2546แพทย์ 5รพ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
2543 - 2544แพทย์ 4รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี