ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ศิริ ศิริมานะพงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศณียบัตรฯ Sport medicine and Arthroscopyวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
แพทยศาตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2550แพทย์ประจำบ้านวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
2544 - 2546แพทย์ 5รพ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
2543 - 2544แพทย์ 4รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร11:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันอังคาร14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันพุธ11:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันพุธ14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันศุกร์11:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันศุกร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.