ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

ทพ. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันอังคาร16:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพฤหัส17:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.