ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตร ทันตกรรมบดเคี้ยวจุฬา
ทันตแพทย์ศาสตร์มศว

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2551อาจารย์พิเศษจุฬา
2550 - ทันตแพทย์ เฉพาะทางรพ.พระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส15:00-19:30ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.