ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

ทญ. รัชฎา โมชฎาพร

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยเอ็นโดดอนต์ม.มหิดล
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2548อาจารย์ทันตแพทย์ม.ธรรมศาสตร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันอังคาร09:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.