ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.