ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. อัมพา สุทธิจำรูญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.