ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. อิสรีย์ ประดิษฐ์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันจันทร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.