ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. พนิต จันทรภักดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์11:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันอังคาร15:30-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันพุธ15:30-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันศุกร์15:30-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง