ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ธีระเทพ ตันตยาคม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
fellowship in Cornea External diseases and Refractive SurgeryUniversity of California San Diego
ว.จักษุวิทยาศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตศิริราชพยาบาล ม.มหิดล