ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันพุธ08:30-13:30ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันพฤหัส10:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันศุกร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.