ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก จิตเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ13:00-19:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก จิตเวช
วันพุธ13:00-19:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก จิตเวช
วันพุธ13:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก จิตเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.