ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นางถิรพร เลิศสวัสดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตม.มหิดล