ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุวิวัฒน์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
- Fellowships แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- Internships แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
- Residencies แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.