ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ชาญชัย นิมิตรวานิช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์