ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.