ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate of Spine FellowshipThe Yonsei University College of Medicine (YUCM) SeoulSouth Korea
วว.กระดูกสันหลังรพ.พระมงกุฎเกล้า
ว.ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2557อาจารย์แพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า