ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. อัฐณีวรรณ ชวนเกริกกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส07:00-16:00ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.