ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ. สุคนธา อิศรวิริยะกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554ทันตแพทย์รพ.ลาดพร้าว/รพ.เสรีรักษ์/LDC รามอินทรา
2544 - 2550ทันตแพทย์รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-17:00สัปดาห์ที่ 2แผนกทันตกรรม
วันอาทิตย์10:00-17:00สัปดาห์ที่ 4แผนกทันตกรรม
วันอังคาร10:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันศุกร์10:00-18:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.