ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สิทธิ เพชรรัชตะชาติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ต่อยอดสาขา Movement Disorderรพ.จุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรประสาทวิทยารพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันอังคาร08:00-11:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันพุธ08:00-11:30ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันศุกร์08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.