ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ปิยะ เตียวประเสริฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ศัลยศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
Fellowship in Laparoscopic SurgeryKyushu University Hospital / Fukuoka Japan
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558ที่ปรึกษาวชิรพยาบาล
2540 - 2557หัวหน้าสายรพ.พระมงกุฏเกล้า