ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สิทธิ เพชรรัชตะชาติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ต่อยอดสาขา Movement Disorderรพ.จุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรประสาทวิทยารพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง