ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์รพ.จุฬาลงกรณ์
Fellowship Nephrologyรพ.จุฬาลงกรณ์
Fellow Critical Care MedicineUniversity of PittsburghUSA

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.